કાનુની સહાયક​

અમારી વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે. અમે કાનૂની  સહાયક માં તમારી રુચિની પ્રશંસા કરીએ છીએ. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ વેબસાઇટ માત્ર માહિતીના હેતુ માટે બનાવવામાં આવી છે અને તેનો હેતુ અમારા અથવા અમારા કોઈપણ સભ્યો તરફથી વિનંતી, આમંત્રણ, જાહેરાત અથવા કોઈપણ પ્રકારનું પ્રલોભન કરવાનો નથી. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાના નિયમો વકીલોને કોઈપણ રીતે કામ કરવાની કે જાહેરાત કરવાની પરવાનગી આપતા નથી. આ માહિતી એટર્ની ક્લાયન્ટ સંબંધ માટે આમંત્રણ તરીકે ગણી શકાય નહીં. વેબસાઈટ ફર્મ સંબંધિત માહિતી માટે જ છે .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *